Av. Miguel Hernandez nº 4 | DENIA | email: info@dianiumlex.com | copyright © dianiumlex 2010


lawyer and real estate | advocate en makelaar | abogada e inmobiliaria                                      

+34-615 375 370
HOME OVER ONS PERSONEN EIGENDOM WERKEN OVER DÉNIA CONTACT BLOG

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.


Hier gaat het over het algemeen om twee partijen: de werkgever, die als de sterke partij wordt beschouwd, en de werknemer, die als de zwakke partij de meeste legale bescherming nodig heeft.
We kunnen de werknemer helpen door te controleren dat zijn werkgever hem niet misbruikt, in het geval van ontslag dat hij de juiste vergoeding ontvangt, het arbeidscontract vóór ondertekening controleren, en bijstaan in geval van ziekte, invaliditeit, pensioen, enzovoort.


De werkgever kunnen we bijstaan in het geval dat hij werknemers moet ontstaan op de meest correcte wijze, inschrijving en uitschrijving van het bedrijf en/of werknemers, de

betaling van de verschillende

sociale lasten, enzovoort.