advocate en makelaardij

- Bij binnenkomst in Denia, na de McDonalds de tweede rotonde, de tweede afslag nemen.


- Daarna bijna meteen naar links – op de hoek is een  Sabadell-Sol bank – Calle Abu-Zayan.


- Na zo’n 200 m komt men bij een andere rotonde – Plaza Cholet – weer de tweede afslag nemen, richting “Puerto”  (witte richtingaanwijzer)– Dan is men in de Avenida Miguel Hernández.


- Rechtdoor, ongeveer 800 m, na de Mercadona het tweede blok links is het kantoor. Tussen “Mapfre” en “Eninter”.

Burgerrecht

Volgens de Wikipedia beschrijft het burgerlijk recht de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen de personen. Het betreft hier zowel strikt persoonlijke familieverhoudingen, zoals het familierecht, testamenten en nalatenschappen, enzovoort, alsmede ook conflicten met verblijfsvergunningen, contracten, enzovoort.

Met al deze problematiek kunnen we u onze assistentie aanbieden.


Ook hebben we meer dan 25 jaar ervaring met de legalizering van aankopen van woningen, koopcontracten, de supervisie van de legale situatie van uw toekomstige huis, ondertekenen bij de notaris, en naderhand de legalizering en registratie van die aankoop.


En natuurlijk ook bij schadeclaims, en bij het niet vervullen van contractuele verplichtingen.
Eigendom onroerend goed

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken. De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd


Ofschoon velen zich hier niet van bewust zijn is “bezit” niet hetzelfde als “eigendom”. Men kan iets in bezit hebben zonder hier de eigenaar van te zijn. Men kan iets geleend hebben, ergens vruchtgebruiker van zijn, of gewoon zich iets hebben toegeëigend.


Men kan eigenaar worden door donatie, aankoop, erfenis, of via usurpatie door verjaring.


Maar wat gebeurt er als 2 verschillende rechtssubjecten beiden een bepaald eigendom opeisen?
Assistentie met aankoop • verkoop

Bij de aankoop van een huis komt heel wat kijken. Het gaat hier om grote bedragen, vaak de spaarcenten van een heel leven, vaak met hypotheek.


Er gaan veel verhalen rond over mensen die in Spanje al hun geld zijn kwijtgeraakt bij de aankoop van hun huis, hetzij doordat er van het begin af aan al legale problemen op het huis rustten, hetzij dat er later bepaalde conflicten rezen.


Het is gewoon een feit dat In Spanje gedurende tientallen jaren veel “gesjoemeld” werd.Er is veel illegaal gebouwd, veel steekpenningen betaald, en de afgelopen jaren heeft de overheid geprobeerd veel van deze zaken recht te trekken, waarvan vele eigenaren die te goeder trouw hebben gekocht, het slachtoffer zijn geworden.


Gelukkig behoren deze praktijken tot het verleden. Nu is het systeem erop gericht zoveel mogelijk de belangen te beschermen zowel van de koper als de verkoper, en dit soort problemen zijn te voorkomen, alle informatie van alle onroerende goederen zijn beschikbaar, in het eigendomsregister, in de gemeente... Men moet alleen de weg weten en waar deze informatie te vinden is.


Hiervoor is het altijd raadzaam om bij de aankoop van een huis een advocaat in de arm te nemen. Deze kan voor een klein gedeelte van de aankoopprijs een heleboel ellende besparen.


Wij kunnen u bijstaan, bij het onderzoek naar de legale situatie van het huis dat u kopen wilt, bij het opstellen van het koopcontract, bij de ondertekening bij de notaris, en de inschrijving in het eigendomsregister en overschrijving van licht en water, en natuurlijk bij het afsluiten van een hypotheek.


Ook bij de VERKOOP VAN UW HUIS kunnen we u helpen, bij de te betalen belastingen over de verkoop en de verdere administratieve afhandelingen.


Belt u ons op voor meer informatie.

Loading...

Donde estamos CONTACT FORMULIER

Heeft u nog vragen of wilt u dat ik contact met u opneem, vul dan dit formulier in…

home ¿waar? contact

bedrijfsrecht

Hier hebben we het over bedrijfsrecht, belastingrecht, arbeidsrecht, kortom alles wat met de oprichting en legalizering van uw bedrijf te maken heeft.

Maar dat is niet alles, eenmaal gelegalizeerd heeft het bedrijf nog vele verplichtingen. Het moet een correcte bedrijfsadministratie en boekhouding voeren, bijtijds de verschillende belastingopgaven presenteren, opstellen van contracten, in- en uitschrijven van werknemers, een heleboel zaken die niets met het bedrijf zelf te maken hebben, maar die - in het geval het niet correct wordt bijgehouden - grote problemen voor het bedrijf kunnen betekenen.

#top
telefoon email naam
contactnl personen aankoop eigendom werken
Avenida Miguel Hernández nº 4 03700 - Dénia +34-615 375 370 info@dianiumlex.com bel me eerste afspraak gratis movil español movil-ingles movil holandes eigendom