En natuurlijk kan het ook gebeuren dat u uw huis wilt verkopen, om wat voor reden dan ook!


Het kan zijn dat u genoeg heeft van Spanje, u heeft hier al een aantal jaren gezeten en bent hier wel uitgekeken!!


Of uw wilt iets anders kopen, groter en mooier, of juist kleiner en makkelijker te onderhouden…


Wat de reden ook moge zijn, de procedure en de manier van werken is hetzelfde in alle gevallen.


We gaan er hiervan uit u al een koper voor uw woning heeft, en dus gaan we het nu alleen maar hebben over de juridische en economische kant van de verkoop.


Hier moeten we onderscheid maken in het geval u wel of juist geen resident bent.


In het geval u geen resident bent moet er door de koper 3% van de verkoopsom worden ingehouden. Deze 3% moeten dan weer door de koper worden afgedragen, op rekening van de winstbelasting (impuesto sobre las ganancias patrimoniales) van de verkoper (u dus). Daarna moet er een verklaring worden gepresenteerd van die winstbelasting waarbij de werkelijke winst wordt berekend. Deze wordt gebaseerd op de verkoopsom minus de aankoopsom (+ onkosten), ook eventuele verbouwingen kunnen worden meegerekend. Over deze winst moet uiteindelijk 19% winstbelasting worden betaald. De 3% van de koopsom die al is ingehouden en door de koper afgedragen wordt hiervan afgetrokken en de rest moet alsnog worden betaald. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat de 3% van de koopsom die al is afgedragen, hoger is dan de 19% van de winst, of het kan zelfs zijn dat er geen winst is gemaakt. In dat geval kan men teruggave aanvragen van deze betaling.


U bent wel resident?

Dan veranderd het hele verhaal. En hier is het ook nog belangrijk hoe lang u in de woning die u gaat verkopen heeft gewoond. Bent u meer dan 65 jaar oud en heeft u meer dan 3 jaar daar gewoond, dan hoeft u geen belasting over de winst te betalen. In het andere geval, dus als u jonger dan 65 bent en/of daar minder lang heeft gewoond, dan wordt de winst bij uw inkomstenbelasting opgeteld, ook hier is het uiteindelijk toe te passen porcentage momenteel 19% over de winst (dus verkoopprijs - (koopprijs + onkosten) ). Er bestaat ook nog een mogelijkheid van een vrijstelling van belasting bij eventuele herinvestering.


PLUSVALIA

Veel mensen verwarren de plusvalia belasting met de winstbelasting. Het gaat hier echter om een totaal ander iets. De plusvalia belasting is een gemeentelijke belasting die over de meerwaarde van de grond wordt betaald (verschil waarde grond tussen moment van de verkoop en de aankoop). Deze waarde van de grond kan men terugvinden in de gegevens van het kadaster.
Verkoop van uw huis in Spanje

Av. Miguel Hernandez nº 4 | DENIA | email: info@dianiumlex.com | copyright © dianiumlex 2010


lawyer and real estate | advocate en makelaar | abogada e inmobiliaria                                      

+34-615 375 370
HOME OVER ONS PERSONEN EIGENDOM WERKEN OVER DÉNIA CONTACT BLOG